Ogłoszenia

Gminny Bon Żłobkowy

Rady Gminy Stanisławów wprowadziła świadczenie pod nazwą Gminny Bon Żłobkowy.

Świadczenie to jest adresowane do osób których dzieci korzystają z opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Stanisławów.

Uwaga – świadczenie nie przysługuje rodzicom, których dzieci uczęszczają do Gminnego Żłobka w Stanisławowie.

Bon przysługuje rodzicom dziecka, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) zamieszkują na terenie Gminy Stanisławów i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim,

2) zawarli umowę o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy,

3) oboje rodzice są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową lub prowadzą indywidualne gospodarstwo rolne,

4) żaden z rodziców nie korzysta z urlopu wychowawczego.

Wysokość bonu wynosi:

1) 400 zł miesięcznie dla rodziców osiągających dochody w rodzinie w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się w wysokości niższej niż określone w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

2) 300 zł miesięcznie dla rodziców osiągających dochody w rodzinie w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się w wysokości od 100 % do 200% kwoty określonej w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

3) 200 zł miesięcznie dla rodziców osiągających dochody w rodzinie w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się w wysokości powyżej 200% kwoty określonej w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434