Aktualności

Kolejne środki dla Gminy Stanisławów

Dnia 9 października 2023 roku w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim odbyła się uroczystość podpisania umów na realizację zadań publicznych  w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Z ramienia Samorządu Województwa  Mazowieckiego umowy podpisały Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego Pani  Janina Ewa Orzełowska i Pani Elżbieta Lanc.

Łączna kwota pozyskanych środków to 58 000,00 zł, a wśród nich są:

 • OSP w Stanisławowie 7 000,00 zł
 • OSP Pustelnik 3 000,00 zł
 • KGW Borek Czarniński 7 000,00 zł
 • KGW „Nasza Chata” w Stanisławowie 7 000,00 zł
 • KGW „Dworzanie” w Prądzewie-Kopaczewie  7 000,00 zł
 • KGW „Nad rzeką” w Rządzy  7 000,00 zł
 • KGW „Goździk” w Pustelniku 6 000,00 zł
 • Stowarzyszenie „Aktywni – Pozytywni” 7 000,00 zł
 • Chorągiew Mazowiecka ZHP 7 000,00 zł

Serdecznie dziękujemy za otrzymane środki Pani Janinie Ewie Orzełowskiej, która zawsze nas wspiera i pomaga, a beneficjentom gratulujemy pozyskanych dofinansowań. 

Środki te pozwolą na doposażenie organizacji działających na naszym terenie, co przełoży się na rozszerzenie ich działalności.

 • Podpisania umów na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności...
 • Podpisania umów na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności...
 • Podpisania umów na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności...
 • Podpisania umów na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności...
 • Podpisania umów na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności...
 • Podpisania umów na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności...

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434