Gmina Stanisławów

Treść strony

Wytyczne na dzień 25.05 i 26.05. 2019 r. oraz plan dyżurów Rejonowej Komisji Wyborczej w Siedlcach

Postanowienia w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

 • autor informacji: Natalia Krusiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-05-14 11:39

POSTANOWIENIE NR 112/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Obieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania siedzibach komisji i możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocników

 • autor informacji: Natalia Krusiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-06
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-05-06 12:11

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Siedlcach II

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Stanisławów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Siedlcach II informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

- Nr 1, w liczbie 6, 

- Nr 2, w liczbie 6, 

- Nr 3, w liczbie 4, 

- Nr 4, w liczbie 6, 

- Nr 5, w liczbie 6, 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu  30 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Siedlcach II

 

Konrad Mielcarek