Gmina Stanisławów

Treść strony

Opłata targowa

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży na targowisku.