Gmina Stanisławów

Treść strony

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r. II TURA

Wójt Gminy Stanisławów informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na II turę należ składać w terminie:

od 1 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.