Gmina Stanisławów

Treść strony

ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

UWAGA ROLNICY !!!

ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składamy w Urzędzie Gminy Stanisławów w II terminie od 3 do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Na limit zwrotu podatku akcyzowego ustalanego raz w roku składa się:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika na dzień 1 lutego danego roku

  • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła w poprzednim roku - udokumentowana zaświadczeniem pobranym z ARiMR (składane raz w roku).

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku wynosi 1,00 zł od 1 litra oleju napędowego.

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami - zestawienie faktur, oświadczenia można pobrać w urzędzie Gminy Stanisławów, przy ul. Rynek 32, w pokoju nr 21. Formularze dostępne są również na stronie: http://bip.stanislawow.eu w zakładce Katalog Kart Usług→Podatki→Akcyza.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają: Agnieszka Wieczorek i Wioletta Królak - telefon nr 25 757 58 45.

  • autor informacji: Wioletta Królak
    data wytworzenia: 2020-08-04
  • opublikował: Tomasz Zdanowicz
    data publikacji: 2020-08-04 13:00

« wstecz