Gmina Stanisławów

Treść strony

SKŁADANIE WNIOSKÓW O ODBIÓR AZBESTU 2019

Stanisławów, dnia 30.01.2018 r.

RIiOŚ.041.1.2019

O G Ł O S Z E N I E

SKŁADANIE  WNIOSKÓW  O  ODBIÓR  AZBESTU

            Wójt Gminy Stanisławów informuje o możliwości składania wniosków
przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej na zdjęcie i/lub odebranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Stanisławów.

Wypełnione wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów pok. 30 wyłącznie w terminie:

od 04.02.2018 r. (poniedziałek) – do 15.02.2018 r.(piątek)

w godzinach urzędowania tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek-piątek 8.00 – 16.00

Druki wniosków wraz z kompletem załączników można otrzymać w pok. 19 w Urzędzie Gminy Stanisławów lub pobrać ze strony internetowej http://bip.stanislawow.eu w zakładce ochrona środowiska

Zakwalifikowane zostaną jedynie wnioski prawidłowo wypełnione, złożone w terminie naboru – zgodnie z kolejnością złożenia.

W przypadku dużej liczby wniosków zostanie utworzona lista rezerwowa.

UWAGA !!!!!

Demontaż pokryć azbestowych będzie związany z obowiązkiem zgłoszenia przez wnioskodawców zamiaru rozpoczęcia robót budowalnych polegających na wymianie pokrycia dachowego do Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

 

!!! Ponadto Wójt Gminy Stanisławów informuje, że zadanie będzie realizowane jedynie w przypadku pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie !!!

 

                                                                                                          Wójt Gminy

     / - / Kinga Sosińska

« wstecz