Gmina Stanisławów

Treść strony

  • Czarno białe logo Unii Europejskiej
  • Logo PROW LEADER
  • Herb Gminy Stanisławów
  • Logo PROW na lata 2014-2020

Wsparcie na Przebudowę ulicy Adama Mickiewicza w miejscowości Stanisławów

W dniu 31 sierpnia 2020r. zakończono inwestycję pn. „Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w miejscowości Stanisławów”

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Cel operacji stanowi umożliwienie połączenia obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Stanisławów oraz skrócenie dystansu dojazdu do tych obiektów poprzez przebudowę ulicy Adama Mickiewicza. Zakres zadania obejmował m.in.: roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy i nawierzchni, zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i inne prace niezbędne do realizacji zadania. 

Operacja była zrealizowana w terminie 17.06.2020r. – 31.08.2020r. Prace, przy udziale Wykonawcy i pracowników Urzędu Gminy, zostały odebrane w dniu 31.08.2020r.

  • Czarno białe logo Unii Europejskiej
  • Logo PROW LEADER
  • Herb Gminy Stanisławów
  • Logo PROW na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w miejscowości Stanisławów”

mająca na celu: „umożliwienie połączenia obiektów użyteczności publicznej

w miejscowości Stanisławów oraz skrócenie dystansu dojazdu do tych obiektów

poprzez przebudowę ulicy Adama Mickiewicza”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego

w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014 – 2020