Gmina Stanisławów

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 39/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 czerwca 2020 r.

w sprawie wykonywania przez Urząd Gminy Stanisławów zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom

Komunikat Wójta Gminy Stanisławów

dotyczący zmiany zasad obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Stanisławów

 

 

W związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2,
w trosce o zdrowie i najwyższe bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, wprowadzam zmiany w zakresie obsługi interesantów.

Od dnia 18 marca 2020 roku (środa) Urząd Gminy Stanisławów będzie zamknięty dla interesantów do odwołania.

Wszelkie sprawy będą załatwiane drogą pocztową lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki PodawczejePUAP. Kontakt z urzędem będzie również możliwy drogą telefoniczną pod nr: 25 7575858 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad.gminy@stanislawow.pl.

Urząd Stanu Cywilnego będzie obsługiwał interesantów tylko w  szczególnych przypadkach (konieczność sporządzenia aktu zgonu, czy też w sprawach dowodów osobistych) – wejście od strony parkingu Urzędu Gminy.

Od 18 marca 2020 r. niedostępny dla interesantów będzie również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszelkie sprawy dotyczące GOPS będą załatwiane drogą pocztową lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki PodawczejePUAP. Kontakt z GOPS będzie również możliwy drogą telefoniczną pod numerami: 25 7575878 lub  25 7575879 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: gops@stanislawow.pl.

Proszę Państwa o wyrozumiałość i przepraszam za zaistniałe utrudnienia.

 

Kinga Anna Sosińska

    Wójt Gminy

 

 

 

  • data: 2020-03-17

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Stanisławów

 

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), oraz rosnącym zagrożeniem epidemicznym, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, apeluję o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum.

 

Proszę, aby sprawy urzędowe załatwiać poprzez platformę E-PUAP, pocztą elektroniczną na adres: urzad.gminy@stanislawow.pl, a wszelkie zapytania, bądź brak możliwości złożenia dokumentów droga elektroniczną, proszę kierować telefonicznie na nr 25 757 58 58.

 

Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej www.stanislawow.pl, w zakładce komunikaty na bieżąco publikujemy informacje dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem.

 

W obecnej sytuacji apeluję również do Państwa o regulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Gminy (opłaty za odpady i wodę, podatki) za pomocą bankowości  elektronicznej na rachunek bankowy 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010. W przypadku braku możliwości dokonywania wpłat za pomocą bankowości elektronicznej, opłat i należności można dokonać w późniejszym terminie.

 

Proszę także o w miarę możliwości nie opuszczanie swoich domostw, a szczególnie o dopilnowanie, by w okresie zamknięcia szkół Wasze dzieci pozostały w domach. To szczególny czas i bardzo ważne jest byśmy wszyscy bardzo poważnie podeszli do zaleceń Rządu RP  i wszystkich służb, które działają aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

 

Drodzy Mieszkańcy zwracam się do Was z ogromną prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na swoich sąsiadów Seniorów, którzy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie mogą potrzebować Waszej pomocy. Otoczmy ich opiekę, zapytajmy czy czegoś nie potrzebują, np. zrobienia zakupów, zaopatrzenia w leki, załatwienia spraw urzędowych i pocztowych. Zgłaszajcie również taką potrzebę telefonicznie do Urzędu Gminy.

 

Osoby, które będą wymagały wsparcia mogą kontaktować się z pracownikami GOPS telefonicznie: nr tel. 504  417 021. 

 

 

 

             

 

Wójt Gminy Stanisławów

 

     /-/ Kinga Sosińska

 

 

Apel

Apel Wójta Gminy Stanisławów

 

 

Szanowni Państwo, w związku z decyzjami Rządu wprowadzającymi radykalne środki w walce z koronawirusem, po konsultacji z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego apeluję do Państwa o powstrzymanie się od organizacji spotkań rodzinnych, o ograniczenie do minimum wszelkiej działalności publicznej. Apeluje również o w miarę możliwości pozostanie w domach.

Gorąco proszę o wyrozumiałość dla podejmowanych przez nas działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom.

                                                                                     Wójt Gminy

 

                                                                                                    /-/ Kinga Anna Sosińska

 

 

APEL

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stanisławów

 

Z uwagi na zwiększanie się na terenie kraju liczby zakażeń coronawirusem zwracamy się do Państwa z apelem o odpowiedzialne zachowanie.

Prosimy:

- o powstrzymanie się od uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach czy zgromadzeniach,

- o ograniczenie wizyt u osób starszych (które są szczególnie narażone na zakażenie) jeśli mamy jakiekolwiek objawy infekcji takie jak kaszel, katar czy podwyższona temperatura lub gdy mieliśmy styczność z osobą, u której wystąpiło podejrzenie zakażenia koronawirusem,

- o objecie szczególną troską seniorów poprzez np. pomoc w robieniu zakupów, aby osoby starsze mogły pozostać w domach,

- o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego: częste mycie rąk, unikanie dotykania, oczu, nosa i ust, regularne mycie lub dezynfekcja powierzchni dotykowych, regularne dezynfekowanie swojego telefonu i nie korzystanie z niego podczas spożywania posiłków, zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy, stosowanie zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, odżywianie się zdrowo i pamiętanie o nawodnieniu organizmu, korzystanie ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie,  

- w przypadku podejrzenia zakażenia nie podróżowanie środkami komunikacji publicznej, nie udawanie się też na izbę przyjęć szpitala, oddział ratunkowy i nie odwiedzanie lekarza rodzinnego, bo możemy stanowić potencjalne źródło zagrożenia,

 

W związku z istniejącym zagrożeniem zwracamy się z prośbą do klientów Urzędu Gminy o ograniczenie wizyt w Urzędzie.  Prosimy o korzystanie z kontaktu telefonicznego 25 757 58 58 oraz usług elektronicznych.

 

 

  • autor: Hanna Pietrzyk, data: 2020-03-12