Gmina Stanisławów

Treść strony

Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. wraz z Gminą Stanisławów uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna.

 

Wsparcie w ramach Projektu otrzymają:

 

·         Szkoła Podstawowa w Ładzyniu,

·         Szkoła Podstawowa w Stanisławowie,

·         Szkoła Podstawowa w Pustelniku.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przez 439 uczniów wymienionych wyżej szkół. W ramach projektu realizowane będą min.:

  • dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, matematyki, informatyki,
  • kółka zainteresowań z przedsiębiorczości, zajęć teatralnych i przyrodniczych,
  •  wyjazdy edukacyjne.

W ramach Projektu w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki (materiały edukacyjne oraz multimedialne) zostaną doposażone pracownie przedmiotowe. Zakupiony zostanie także sprzęt do pracowni informatycznych.

 

Dodatkowo szkoleniami objęci zostaną nauczyciele szkół.

 

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz postaw przedsiębiorczych. Pomogą także rozwinąć kompetencje niezbędne w przyszłości na rynku pracy.

Wartość projektu:  1 754 375,76 zł
Wysokość dofinansowania: 1 662 215,76 zł
Termin realizacji projektu: 01.09.2019 - 31.06.2021

 

  • Logotypy