Gmina Stanisławów

Treść strony

  • Czarno białe logo Unii Europejskiej
  • Logo PROW LEADER
  • Herb Gminy Stanisławów
  • Logo PROW na lata 2014-2020

Budowa gminnego placu zabaw w Stanisławowie

Wsparcie na Budowę gminnego placu zabaw w Stanisławowie

W dniu 18 grudnia 2018r. zakończono inwestycję pn. „Budowa gminnego placu zabaw w Stanisławowie”

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem operacji stanowi budowę jednego gminnego placu zabaw w Stanisławowie stanowiącego ogólnodostępną niekomercyjną infrastrukturę rekreacyjną dla mieszkańców gminy Stanisławów i przybyłych gości. Wynikiem jest powstanie nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej. Zakres zadania obejmował m.in.: roboty przygotowawcze, wyrównanie i przygotowanie nawierzchni gruntowej pod plac, wykonanie nawierzchni trawiastej, wykonanie ogrodzenia, zakup i montaż wyposażenia. 

Operacja była zrealizowana w terminie 19.09.2018r. – 13.12.2018r. Prace, przy udziale Wykonawcy i pracowników Urzędu Gminy, zostały odebrane w dniu 18.12.2018r.

 

« wstecz