Gmina Stanisławów

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 67/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stanisławów w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 67/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6 listopada 2020 r.)

« wstecz