Gmina Stanisławów

Treść strony

UROCZYSTE PRZEKAZANIE SPRZĘTU JEDNOSTKOM OSP ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu 8 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Stanisławów odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie.

Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła 42 760,00 zł, w skład którego weszły automatyczny defibrylator zewnętrzny, 3 zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera, cylinder rozpierający z zestawem końcówek, piła ratownicza do szyb klejonych, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, osłona zabezpieczająca poszkodowanego, zestaw uniwersalny podpór i klinów oraz przenośny zestaw oświetleniowy. 

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Stanisławów realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .”

W uroczystym przekazaniu wzięli udział przedstawiciele Gminy Stanisławów wraz z Wójtem Gminy oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakupione wyposażenie umożliwi jednostkom OSP sprawne udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa oraz znacznie usprawni podejmowane działania ratownicze.

drukuj (UROCZYSTE PRZEKAZANIE SPRZĘTU JEDNOSTKOM OSP ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI)

  • autor: Agnieszka Chojecka, data: 2018-11-12

« wstecz