Gmina Stanisławów

Treść strony

  • -

Informacje z zakresu bezpieczeństwa publicznego:

 

  • Komisariat Policji w Stanisławowie,
  • zarządzanie kryzysowe,
  • Regionalny System Ostrzegania,
  • Ostrzeżenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.