Gmina Stanisławów

Treść strony

Urząd Gminy Stanisławów - kontakt telefoniczny

Centrala tel.  25-757-58-58

Wójt Gminy Stanisławów - Kinga Sosińska
pok. 31, tel. 25-757-58- 40, tel. 506 426 665

Zastępca Wójta Gminy - Dariusz Kraszewski
pok. 7, tel. 25-757-58-42

Sekretarz Gminy - Hanna Pietrzyk
pok. 29, tel. 25-757-58-60

Skarbnik Gminy - Danuta Słowik
pok. 27, tel. 25-757-58-50

Inspektor Ochrony Danych - Robert Wiącek
e-mail: iod@stanislawow.pl

 

Numer pokoju
Nr telefonu
Wykaz stanowisk i pracowników
Urzędu Gminy
Uwagi

5

25 757 58 47

Główny księgowy Inspektor– główna księgowa jednostek oświatowych
w Referacie Oświaty

Jolanta Szadkowska

PARTER

25 757 58 81

Podinspektor – księgowa jednostek oświatowych
w Referacie Oświaty

Agnieszka Piotrowska

8

25 757 58 61

Pomoc administracyjna

Andrzej Wiśniewski

25 757 58 56

504 251 178

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Tadeusz Pyrzanowski

9

25 757 58 52

Pomoc administracyjna

Magdalena Grutkowska

12

 

25 757 58 48

Kierownik Referatu Oświaty
z jednoczesnym prowadzeniem spraw
z zakresu obrony cywilnej, obronności, zarządzania kryzysowego oraz gospodarki komunalnej

Janusz Wieczorek

25 757 58 49

Inspektor ochrony danych

Robert Wiącek

15

25 757 58 55

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Bożena Wyszomirska

16

 

Pomoc administracyjna ( zastępstwo Specjalista obsługi rady gminy)

Izabela Zagórska

17

25 757 58 53

Inspektor ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa

Karolina Wiśniewska

25 757 58 68

Podinspektor ds. planowania przestrzennego

Monika Kielczyk

18

25 757 58 43

Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska

Monika Krupa

25 757 58 51

Podinspektor ds. inwestycji i ochrony środowiska

Agnieszka Getka

19

25 757 58 59

Podinspektor ds. inwestycji
i pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych

Magdalena Przanowska

Referent ds. ochrony środowiska

Aneta Poziemska

20

 

25 757 58 66

Podinspektor ds. rozliczeń kasowych
i kadr

Agnieszka Michalak

PIĘTRO

 

21

 

25 757 58 45

Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Agnieszka Wieczorek

Samodzielny referent ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Wioletta Królak

22

 

25 757 58 73

Samodzielny referent ds. biuletynu informacji publicznej

Tomasz Zdanowicz

22

25 757 58 75

Informatyk

Łukasz Ryszawa

28

25 757 58 77

Zastępca skarbnika

Renata Urbanek

Inspektor ds. księgowości
i zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Anna Słowik

28A

25 757 58 76

Referent ds. księgowości

Aneta Rudnik

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i ochrony przeciwpożarowej

Agnieszka Chojecka

30

25 757 58 58

Samodzielny referent ds. kancelarii

Natalia Gajewska

32

 

Sala konferencyjna

33

25 757 58 70

Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów

Waldemar Zbytek

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

czynny poniedziałek i piątek

w godz. 9.00-13.00

 

« wstecz