Gmina Stanisławów

Treść strony

Centrala tel. (25)757-58-58,  (25)757-50-90,  (nr wewnętrznymi są dwie ostatnie cyfry linii miejskich, np. fax.57)

Wójt Gminy Stanisławów – Kinga Sosińska -  pok. 31, tel. 25-757-58- 58, tel. 506 426 665
Zastępca Wójta Gminy - Dariusz Kraszewski - pok. 18, tel. 25-757-58-42

Sekretarz Gminy – Hanna Pietrzyk  - pok. 29, tel. 25-757-58-60

Skarbnik Gminy – Danuta Słowik - pok. 27, tel. 25-757-58-50

Inspektor Ochrony Danych - Robert Wiącek - e-mail: iod@stanislawow.pl