Gmina Stanisławów

Treść strony

  • Orkiestra dęta

Sekcja na dzień dzisiejszy liczy około 20 osób, ale nadal trawa otwarty nabór dla osób chętnych zasilić jej szeregi. W 2016 roku nastąpiła zmiana osoby prowadzącej zajęcia z Orkiestrą, do sierpnia osobą prowadzącą był kapelmistrz Reprezentacyjnej Orkiestry Policji Pan Janusz Trzepizur, od października Orkiestrą kieruję Pan Bernard Turkowicz.

W 2016r zakupiony zostały albumy na nuty, pokrowce, stroiki oraz instrumenty muzyczne za kwotę 25.365 zł.

 Nasza orkiestra uświetniała wszystkie uroczystości tak gminne np. Dożynki, Święto Niepodległości, Dni Stanisławowa jak i święta parafialne.