Gmina Stanisławów

Treść strony

HISTORIA STANISŁAWOWA

Podgrodzia i osady targowe , które spełniały ważną rolę w życiu ekonomicznym kraju, przyczyniły się do powstania miast. Takim warunkom sprzyjało powstanie Stanisławowa w I połowie XVI w. , a przywilej lokacyjny dokładnie określa pozycję miasta . Składał się on, z dwóch głównych części poświęconych zagadnieniom prawnoustrojowym oraz gospodarczym. Nadania prawa chełmińskiego uwalniało całą ludność miejską od władzy i jurysdykcji urzędników książęcych . Z kolei następowało wydzielenie Stanisławowa z terytorium własności książęcej i stworzenia samodzielnego i samorządowego okręgu administracyjnego i sądowego na czele z wójtem . Dopiero w dalszym okresie rozwoju , Stanisławów uzyskał całkowity samorząd w postaci rady miejskiej, która była wybierana przez ludność. Druga część przywileju lokacyjnego kładła nacisk na zagadnienia ekonomiczne. Stanisławów dawniej miasto, obecnie siedziba gminy położony jest na piaszczystym płaskowzgórzu we wschodniej części Kotliny Warszawskiej na pograniczu z Wysoczyzną Siedlecką.