Gmina Stanisławów

Treść strony

News

Stronicowanie

 • Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023

  2019.06.04

  W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. czteroletniej kadencji ławników działających przy sądach powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Gminy Stanisławów z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023:

  Ø  do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim (Wydział Rodzinny) – 1 kandydat

  Ø  do Sądu Okręgowego w Siedlcach (Wydział Cywilny) – 1 kandydat

  w związku z powyższym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników.

 • Obradowała Rada Gminy Stanisławów

  2019.06.01

  VI Sesja Rady Gminy Stanisławów rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy dwóch tragicznie zmarłych mieszkańców gminy Bartosza Szadkowskiego i Mariusza Śliwy.

  Jednym z pierwszych punktów merytorycznych było przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

 • -

  Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

  2019.05.30
  Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

  Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

  Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 • Wyniki głosowania do Parlamentu Europejskiego w gm. Stanisławów

  Wyniki głosowania do Parlamentu Europejskiego w gm. Stanisławów

  2019.05.28

   

  26 maja 2019 r. Polacy wybierali posłów do Parlamentu Europejskiego.
  Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dane z obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Stanisławów.

  Frekwencja w gminie Stanisławów wyniosła 43,92 procent.

   

 • -

  Jest dotacja, będzie droga w Cisówce

  2019.05.24

  Dotację wysokości 125 tys. zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Cisówka, gmina Stanisławów dostała od władz Mazowsza. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego, z puli przeznaczonej na „zadania z zakresy budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

   Umowę w tej sprawie wczoraj (23 maja) wójt gminy Stanisławów Kinga Sosińska, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Danuty Słowik, podpisała z członkiem zarządu województwa mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowska.

Stronicowanie