Gmina Stanisławów

Treść strony

News

Stronicowanie

 • Produkt regionalny i tradycyjny - szkolenie w GOK

  Produkt regionalny i tradycyjny - szkolenie w GOK

  2019.08.22

  O zdrowej żywności, sposobach na odróżnienie produktu regionalnego od tradycyjnego i o powodach, dla których warto wprowadzić swój lokalny smakołyk na listę produktów tradycyjnych, w środę 21 sierpnia, w GOK, słuchali  uczestnicy szkolenia MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI I TRADYCJE KULINARNE – PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE.

   

  Szkolenie zorganizowali Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej i Urząd Gminy w Stanisławowie.

  Otworzyła je wójt gminy Stanisławów Kinga Sosińska i Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej Piotr Rawski.

 • Na nowy sprzęt dla straży

  Na nowy sprzęt dla straży

  2019.08.22

  26 tys. 505 zł dofinansowania z WFOŚiGW dostanie gmina Stanisławów. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

  OSP Stanisławów wzbogaci się o kamerę termowizyjną, aparat ochronny dróg oddechowych i pompę pływającą Niagara.

  OSP Ładzyń – o wyważarkę do drzwi Lukas.

  We wtorek 20 sierpnia, umowę o dofinansowanie, w Urzędzie Gminy w Górznie, podpisała wójt gminy Stanisławów Kinga Sosińska.

 • Informacja o dofinansowaniu

  „Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie”

  2019.08.21

  Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Stanisławów na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz wzrost efektywności energetycznej obiektu szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Stanisławowie poprzez termomodernizację budynków wraz z przebudową kotłowni, budową przyłącza gazowego oraz wymianą instalacji CO.

 • SP ZOZ w Mińsku Maz. organizuje bezpłatne wyjazdy na basen. Liczba miejsc ograniczona!

  2019.08.20

  Zaproszenie do udziału w projekcie adresowanym do uczniów klas I-VI w zakresie przeciwdziałania chorobom kręgosłupa
  oraz
  Zaproszenie do udziału w projekcie adresowanym do uczniów klas I-VI w zakresie poprawy stanu zdrowia w zakresie otyłości

 • Granice obszarów zapowietrzonego i zagrożonego afrykańskim pomorem świń

  Granice obszarów zapowietrzonego i zagrożonego afrykańskim pomorem świń

  2019.08.06

  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że na portalu mapowym http://minski.e-mapa.net/ w zakładce Zarządzanie Kryzysowe zostały dodane warstwy z obszarami w związku ze stwierdzeniem w miejscowości Mienia, gmina Cegłów ogniska afrykańskiego pomoru świń.

  Granice obszarów zapowietrzonego i zagrożonego na mapie zaznaczone są okręgami przerywaną linią. Na mapie jest także warstwa z obszarem zapowietrzonym (kolor pomarańczowy) i zagrożonym (kolor niebieski). Warstwy te zostały utworzone na podstawie obrębów ewidencyjnych i nie w pełni odzwierciedlają wymienione w rozporządzeniu miejscowości

Stronicowanie