Gmina Stanisławów

Treść strony

News

Stronicowanie

 • -

  Powiat Miński „Stolicą Kultury Mazowsza” w 2021 r.

  2021.02.17

  Z radością informujemy, że Powiat Miński otrzymał zaszczytny tytuł „Stolica Kultury Mazowsza” w 2021 r. Gmina Stanisławów ma zaszczyt być współgospodarzem tego projektu.

  Przygotowaliśmy wspólnie z wszystkimi samorządami naszego powiatu bogatą ofertę kulturalną, m.in. koncerty, festiwale, przeglądy, spotkania plenerowe i konkursy, skierowane nie tylko do mieszkańców powiatu, ale również całego województwa mazowieckiego. Mamy nadzieję, że zainteresujemy naszym bogatym programem miłośników kultury spoza regionu, a pandemia nie przeszkodzi nam  w zrealizowaniu całego zaplanowanego programu.

 • Dzień Babci i Dziadka

  Dzień Babci i Dziadka

  2021.01.19

  Drodzy Babcie i Dziadkowie


  z okazji Waszego Święta przyjmijcie serdeczne życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia, pozytywnej energii i uśmiechu na co dzień. 
  Niech spełnią się Wasze wszystkie marzenia, a wnuki niech będą dla Was powodem do dumy i radości, zaś Wy dla nas wszystkich źródłem mądrości i życiowego doświadczenia.

 • Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 r.

  Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 r.

  2021.01.15

  Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego do odwołania zawieszone jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w kontakcie bezpośrednim.

  Porady udzielane są za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (np. telefon, mail) w dniach i godzinach dyżurów prawników oraz doradców, zgodnie z harmonogramem pracy punktów.  


  Zobacz: Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie mińskim w 2021 r.


  Obowiązuje rejestracja na porady:

  • internetowa:  https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/miński
  • telefoniczna: 25/ 756-40-77 (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa
  • Powiatowego w Mińsku Mazowieckim)
  • mail: npp@powiatminski.pl (mail służy wyłącznie do umówienia wizyty, nie należy opisywać spraw, ani załączać żadnych dokumentów dotyczących sprawy)
 • Harmonogram odbioru odpadów na rok 2021

  Harmonogram odbioru odpadów na rok 2021

  2021.01.05

  Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się wyłącznie po zgłoszeniu
  telefonicznym (731-008-728) lub mailowym (progres.borowiecki@wp.pl) – najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem do godz. 12.00

  PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W MIEJSCOWOŚCI RETKÓW
  PSZOK OTWARTY BĘDZIE W GODZINACH od 900 do 1400 w DNIACH PODANYCH W OSTATNIEJ KOLUMNIE HARMONOGRAMU
  Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej w ramach uiszczonej opłaty może własnym transportem dostarczyć następujące odpady:
  przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
  wielkogabarytowe, bioodpady (liście, trawa), odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony
  oraz popiół w okresie od października do maja.

  W dniu odbioru pojemniki (WYŁĄCZNIE NA ODPADY ZMIESZANE) oraz worki należy wystawić do godz. 6:00 w miejscu łatwo dostępnym
  dla odbierającego (przed posesją, bądź w altanie od strony ulicy)
  Nieprzygotowanie pojemników/worków skutkować będzie niezabraniem odpadów bez prawa do wniesienia reklamacji
  Pracownik naszej firmy odbierając odpady zobowiązany jest do kontroli zawartości pojemników (worków) w zakresie odpowiedniej segregacji.

  REKLAMACJE W SPRAWIE NIETERMINOWEGO ODBIORU ODPADÓW NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DWÓCH DNI PO PLANOWANYM ODBIORZE ODPADÓW Progres Maciej Borowiecki: Czynne pn.-pt. 8-18; tel.:731-008-728; email: progres.borowiecki@wp.pl
  Urząd Gminy w Stanisławowie: tel.:(025) 757-58-52

 • Uwaga! Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe numery kont bankowych!

  2020.12.31

  Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:

  Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670

  Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680

  Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690

  zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj.

  47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Stronicowanie