Gmina Stanisławów

Treść strony

Odbiór odpadów - co dalej?

Pomysły i perspektywy rozwiązania problemów związanych z odbiorem odpadów komunalnych były jednym z tematów, które zdominowały wtorkową (3 marca) sesję Rady Gminy Stanisławów.

O kłopotach, jakie nasza gmina ma w związku z odbiorem odpadów mówiła wójt Kinga Sosińska. Wójt przypomniała, że od maja ubiegłego roku opłaty za odbiór śmieci w gminie Stanisławów zostały podwyższone z 6 zł na 12 zł. Umowa z firmą zajmującą się odbiorem odpadów miała obowiązywać do  końca 2020 r. Z końcem stycznia br do Urzędu Gminy nadeszło pismo od firmy zajmującej się odbiorem odpadów z wnioskiem o zwiększenie opłaty miesięcznej i negocjację warunków umowy. Nowa stawka wynosiłaby ok. 30 zł miesięcznie od osoby.

- Rozważałam, co zrobić, zgodzić się na te warunki czy szukać innych rozwiązań i możliwości – przyznała wójt - O pomoc poprosiłam przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Zbytka, który jest specjalistą w tak trudnych działaniach i negocjacjach.  W prace bardzo rzetelnie włączyli się pracownicy gminy. Dziękuję im za to, jak i panu mecenasowi.

Wójt powiedziała, że od stycznia trwają rozmowy z usługodawcą. Gmina chce dowiedzieć się, na jakiej podstawie opłata ma być aż tak bardzo podwyższona, z czego wynikają podwyżki. Gmina czeka na dokładne analizy i wyliczenia.

Po kilku spotkaniach i przekazaniu pism, rozmów, wielu telefonach, wciąż nie mamy tej informacji.

- Wiemy, że po zmianach przepisów zajmujące się obsługą wywozu śmieci firmy ponoszą wyższe koszty, ale my chcemy poznać nasze koszty i pytamy, dlaczego w gminie Stanisławów podwyżka ma być tak znacząca. Do tej pory nie dostaliśmy szczegółowego rozliczenia – mówi wójt.

Jednak rozpoczęty dialog  przyniósł pierwsze pozytywne rezultaty - pozwolił obu stronom podpisać list intencyjny.

Zakłada on przedłużenie współpracy do końca marca.

Pierwszy marcowy termin odbioru odpadów, planowany na 4 i 5 marca zostanie przesunięty na 11 i 12 marca. Terminy kolejnych tras będą podawane do wiadomości mieszkańców. Zmiana będzie dotyczyła także PSZOK-u, skąd w marcu odpady będą odebrane tylko 7 marca. W tym miesiącu nie będzie odbierany popiół i co najważniejsze – odpady będą ważone. Ustalimy, ile rzeczywiście odpadów oddają mieszkańcy naszej gminy. W objazdach wezmą udział także pracownicy gminy.

To miesiąc eksperymentalny dla obu stron. Czas pozwoli nam dobrze przygotować się do wspólnych działań.  Obie strony rozważą dalsza współpracę i wysokość podwyżek.

-  Jeśli usługodawca wykaże, że ponosi straty, będziemy musieli się do tego odpowiednio odnieść. Do 26 marca postaramy się wypracować wspólne stanowisko dotyczące dalszej współpracy – zapowiedziała wójt.

Władze gminy planują działania edukacyjne, informacyjne, dotyczące na przykład kwestie kompostowników, które stosowane przez większą liczbę mieszkańców, pozwolą na zmniejszenie tzw. tonażu odpadów odbieranych z gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zbytek przypomniał, że podczas spotkań z mieszkańcami i na komisjach mówiono o możliwości powołania Gminnego Zakładu Komunalnego. -  Wszystkie dane dostępne wskazują, że to jedyne rozwiązanie, które pozwala uniezależnić się od dyktowania zasad przez jedną firmę – przyznał przewodniczący - W ciągu ostatnich dwóch tygodni wójt wystąpiła dwukrotnie  do kilku firm z zapytaniem o koszt odbioru śmieci, ale nie zgłosiła się ani jedna firma.

Ewentualne powołanie Gminnego Zakładu Komunalnego, wynikające z tego koszty i korzyści, będą przedmiotem analizy.

Odbiór odpadów - co dalej?

  • -

« wstecz