Gmina Stanisławów

Treść strony

Już po termomodernizacji

  • -

Już po termomodernizacji

21 grudnia 2018 roku wójt Kinga Sosińska podpisała umowę o dofinansowanie w ramach programu „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na termomodernizację budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Stanisławowie. Umowa została zawarta na ogólną wartość 1 mln 906 tys 545 zł, w tym dofinansowanie do 80 proc kosztów, to jest do kwoty 1 mln 525 tys 236 zł ze środków zewnętrznych. Umowa została zawarta z zarządem województwa mazowieckiego przy udziale pani marszałek Janiny Ewy Orzełowskiej oraz pani marszałek Elżbiety Lanc. W zakres prac weszła termomodernizacja  ścian, ocieplenie stropu wykonanie opaski wokół budynku oraz instalacja fotowoltaiczna. Prace zostały wykonane a w poniedziałek 2 września, podczas uroczystego rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego, w sali sportowej ZO, uroczyście odebrane.

W swoim przemówieniu, podczas uroczystości, wójt podkreślała: - Podpisanie  umowy na to dofinansowanie było dla mnie szczególne nie tylko dlatego, że był to mój pierwszy symboliczny czek podpisany z Zarządem Mazowsza,  po tym jak zostałam wójtem. Była tak szczególne  także dlatego, że chodziło o dofinansowanie dotyczące budynku szkoły. Dzieci są dla nas bardzo ważne, ponieważ to one są przyszłością naszej gminy. Udaje się dzięki przyjaciołom naszej gminy którzy poświęcają nam dużo uwagi i nas wspierają. Taką osobą jest pani marszałek Janina Ewa Orzełowska, która mamy przyjemność gościć na dzisiejszej uroczystości. Z tego miejsca chciałam za to wsparcie okazywane gminie Stanisławów serdecznie raz jeszcze  podziękować – mówiła wójt.

Janina Ewa Orzełowska przywiozła dzieciom książki do szkolnej biblioteki.

Towarzyszyli jej dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego  Mirosław Krusiewicz i Dariusz Stopa z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach.  
Dyrektor Zespołu Szkół Jan Leś dziękował za wsparcie. Pani Marszałek i Pani Wójt za pomoc. Ksiądz proboszcz Bronisław Janiszewski poświęcił zmodernizowane budynki.
Komendant mińskiej policji inspektor Sławomir Rogowski przywiózł ze sobą odblaski, dzięki którym droga naszych uczniów do szkoły będzie bezpieczna.

« wstecz