Gmina Stanisławów

Treść strony

Na nowy sprzęt dla straży

26 tys. 505 zł dofinansowania z WFOŚiGW dostanie gmina Stanisławów. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

OSP Stanisławów wzbogaci się o kamerę termowizyjną, aparat ochronny dróg oddechowych i pompę pływającą Niagara.

OSP Ładzyń – o wyważarkę do drzwi Lukas.

We wtorek 20 sierpnia, umowę o dofinansowanie, w Urzędzie Gminy w Górznie, podpisała wójt gminy Stanisławów Kinga Sosińska.

Wójt podpisała ją przy kontrasygnacie skarbnik Danuty Słowik, z prezes zarządu WFOŚiGW Ewą Król. Umowa została podpisana w obecności ministra Henryka Kowalczyka i gospodarza wójta gminy Górzno Waldemara Sabaka.

Środki udało się pozyskać w ramach projektu  „Dotacja na zakup sprzętu służącego zapobieganiu ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska dla potrzeb jednostki OSP z terenu Gminy Stanisławów”.

Na nowy sprzęt dla straży

  • -
  • -

« wstecz