Gmina Stanisławów

Treść strony

"Czyste powietrze" w Stanisławowie

11 lipca, w obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, gmina Stanisławów zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotyczące realizacji programu „Czyste powietrze”.

Głównym założeniami programu są poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów do powietrza, z budynków jednorodzinnych. Program polega na udzielaniu dotacji lub pożyczek właścicielom domów, którzy chcą wymienić stare piece i kotły na paliwo stałe oraz przeprowadzić termomodernizację.

W ramach tego porozumienia gmina będzie zajmowała się przyjmowaniem wniosków, pomocą w ich wypełnianiu i ich wstępną oceną. Wnioski będą potem przesyłane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejnym etapem oceny wniosków będzie zajmował się  WFOŚiGW.

Do 19 lipca pracownicy Urzędu Gminy zostaną przeszkoleni. Po tym terminie poznamy kolejne szczegóły.

"Czyste powietrze" w Stanisławowie

  • -

« wstecz