Gmina Stanisławów

Treść strony

MIAS w Stanisławowie

To Stanisławów władze województwa mazowieckiego wybrały na miejsce podpisania umów z samorządami całego powiatu mińskiego, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 ( w skrócie nazywany „MIAS MAZOWSZE 2019”) jest kontynuacją edycji 2018. Jego celem jest pomoc samorządom i zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw. Województwo mazowieckie udziela wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej. 

Nabór wniosków o pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego w roku 2019, w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” został ogłoszony w marcu br. Wpływały wnioski z całego Mazowsza, w tym z powiatu mińskiego.

Podpisanie umów dotyczących zakwalifikowanych wniosków, z całego powiatu mińskiego, odbyło się właśnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie, a gospodarzem wydarzenia była gmina Stanisławów.

Zarząd województwa mazowieckiego reprezentowały: Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc.

- W naszej gminie złożyliśmy cztery wnioski do MIAS i wszystkie cztery zostały zakwalifikowane – informuje wójt gminy Stanisławów Kinga Sosińska.

Których sołectw dotyczyły?

Szymankowszczyzna - na wykonanie placu zabaw dostała 10 tys. zł z MIAS. Łączny koszt budowy placu to 20 tys. zł, 10 tys. zł  będzie pochodzić z budżetu gminy.

Choiny na zagospodarowanie terenu wiejskiego dostaną 10 tys. zł z MIAS, 10 tys. przeznaczy budżet gminy, łączny koszt wyniesie 20 tys. zł.

Zalesie – na wykonanie altany wiejskiej dostało z MIAS 10  tys. zł. Tyle samo przeznaczy gmina.  Budowa będzie kosztowała 20 tys. zł.

Wólka Czarnińska doczeka się placu zabaw, który także będzie kosztował 20 tys. zł. W połowie – kwotą 10 tys. zł - ma być sfinansowany przez MIAS, a w połowie – 10 tys. zł – przez budżet gminy.

Nie znamy jeszcze szczegółowych założeń projektów dla poszczególnych zadań. Powstaną po konsultacjach z Radami Sołeckimi.

MIAS w Stanisławowie

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz