Gmina Stanisławów

Treść strony

Wójt z wotum zaufania i absolutorium

Kwiaty, dyplomy, podziękowania, pierwszy w historii Raport o stanie gminy, wotum zaufania dla wójt i absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 r. – VII sesja Rady Gminy Stanisławów (26 czerwca), była ciekawa.

Sesja rozpoczęła się miłym akcentem. Wójt Kinga Sosińska pogratulowała druhnie OSP Stanisławów i nauczycielce Zespołu Szkolnego w Stanisławowie Annie Słowik otrzymania Nagrody Powiatu Mińskiego „Laura” za rok 2018 w dziedzinie „Działalność społeczna na rzecz wspólnoty powiatowej”. O jej przyznanie, do Starostwa Powiatowego, wnioskowała  OSP w Stanisławowie. W długim uzasadnieniu można przeczytać m.in. o współpracy z Klubem Sportowym „Tęcza Stanisławów”, Gminnym Ośrodkiem Kultury (gdzie A. Słowik prowadzi kółko teatralne), założeniu Dziecięcej Drużyny Pożarniczej, inicjowaniu wielu wydarzeń, akcji charytatywnych i społecznych.

Nagrodzona dziękowała braci strażackiej, rodzicom i wójt Kindze Sosińskiej – „za wsparcie, porady i zawsze dobre słowo”. – Tę nagrodę dedykuję moim przyjaciołom, strażakom z OSP Stanisławów, ale przede wszystkim moim rodzicom! – mówiła Anna Słowik.

W dalszej części obrad wójt Kinga Sosińska dziękowała byłym sołtysom, którzy przez lata sprawowali swoje funkcje i pracowali na rzecz lokalnej społeczności. Podziękowania w postaci dyplomów oprawionych w ramki, zostały przygotowane dla: Ilony Stępień (Kolonie Stanisławów), Agnieszki Koratarz (Legacz), Stanisława Paska – (staż 25 lat! - Lubomin), Eweliny Boruckiej (Łęka), Jana Dźwigały (Porąb), Pawła Mielcarza (Pustelnik), Hanny Zielińskiej (Stanisławów), Zdzisława Wytrykusa (Wólka Konstancja), i Marka Kaima z najdłuższym 30 letnim stażem (Zalesie).

 

Po raz pierwszy został zaprezentowany Raport o stanie gminy. Dokument liczy 54 strony i jest obszernym, wyczerpującym kompendium wiedzy o gminie, mieszkańcach, demografii, inwestycjach itp. Obowiązek jego przygotowania nałożyły na gminę nowe zapisy Ustawy o samorządzie. Z raportem w wymaganym terminie zapoznali się radni, jest dostępny dla mieszkańców, można go pobrać on-line, z Biuletynu Informacji Publicznej.

Po raz pierwszy radni głosowali nad udzieleniem wójt Kindze Sosińskiej wotum zaufania. Wójt dostała wotum. Radni zatwierdzili także  sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.

Otrzymała też absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zbytek gratulował wójt pozyskanych w ostatnich tygodniach dotacji, które wyniosły łącznie – ok. miliona złotych i życzył dalszych sukcesów.

Wójt z wotum zaufania i absolutorium

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz