Gmina Stanisławów

Treść strony

W Ładzyniu powstanie siłownia plenerowa

Na placu przy Zespole Szkolnym w Ładzyniu jeszcze w tym roku powstanie nowoczesna siłownia plenerowa. Jej budowa w całości zostanie sfinansowana w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Szkoła skorzystała z pierwszej edycja konkursu dobrosąsiedzkiego. Jego celem  było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej i aktywizacją życia społecznego i kulturalnego.

Projekt „Siłownia plenerowa” przy Zespole Szkolnym w Ładzyniu, przy wsparciu wójt gminy Stanisławów Kingi Sosińskiej i pomocy Rady Rodziców przygotowała dyrektor ZS w Ładzyniu, Magdalena Kożuch.

11 czerwca zostały ogłoszone wyniki. Wniosek z naszej gminy został zaakceptowany.

Czekamy na podpisanie umowy i realizację przedsięwzięcia.

Projekt zakłada montaż czterech podwójnych urządzeń do ćwiczeń, ławeczki, regulaminu, śmietnika. Kwota dofinansowania wyniesie: 19987,50 zł. Co ważne - gmina nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

« wstecz