Gmina Stanisławów

Treść strony

I Gminny Konkurs Wianków Świętojańskich

REGULAMIN


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Stanisławów Kinga Anna Sosińska, Gminny Ośrodek
Kultury w Stanisławowie, Sołectwo Wsi Rządza oraz OSP Rządza
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie najpiękniejszego wianka świętojańskiego.

II. UCZESTNICY KONKURSU


1.Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do mieszkańców gminy Stanisławów w dwóch
kategoriach wiekowych:
- dzieci i młodzież do lat 15,
- Pozostali.
2. Przyjmujemy tylko pracę indywidualne.


III. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wianka świętojańskiego, dnia
22.06.2019 r., w godzi: 19:00 – 19:30, na „Zalew na rzece Rządza” .
2. Wianek powinien być wykonany ze świeżego materiału roślinnego, dobranego według tradycji
Nocy Świętojańskiej (kwiaty, gałązki, liście i zioła). Wianki wykonane ze sztucznych kwiatów nie
będą brały udziału w konkursie.
3. Wianek powinien unosić się na wodzie i posiadać trwale przymocowaną jedną lub więcej
świec.
4. Prace należy opisać imieniem i nazwiskiem autora/autorki.


IV. KOMISJA KONKURSOWA
1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora będzie obradować dnia 22.06.2019 r., od
godz.19.30 w miejscu imprezy plenerowej.
2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria: - estetykę
projektu, - oryginalność pomysłu, - nawiązanie do tradycji, - dobór materiałów, - zgodność z
wymogami regulaminu.
3. Komisja konkursowa przyzna nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii.


V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD
1. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 22.06.2018 r., o godz. 20:30.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział uczestnika w konkursie oznacza jego akceptację zasad zawartych w niniejszym
regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o
laureatach konkursu oraz wykorzystanie tych informacji w relacjach z przebiegu imprezy
zamieszczanych w mediach i internecie.
3. Wszelkie kwestie nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator.
4. Wianki po puszczeniu na wodę zostaną poddane utylizacji
.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

  • -

« wstecz