Gmina Stanisławów

Treść strony

Apel o ograniczenie zużywania wody z wodociągu publicznego

Szanowni Państwo,

W związku z wysokimi temperaturami apeluję do mieszkańców naszej gminy oraz osób posiadających działki rekreacyjne o wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej tylko do niezbędnych celów (cele sanitarne i spożywcze).

W trosce o prawidłowe funkcjonowanie sieci wodociągowej wydane zostało zarządzenie nr. 31/2019, które wprowadza zakaz używania wody z sieci wodociągowej do:

- podlewania upraw polowych i ogrodowych

- mycia samochodów, ciągników, maszyn rolniczych,

- napełniania basenów i sadzawek.

Niestety, zwiększone zużycie wody w czasie upałów, a szczególnie w czasie weekendu powoduje, że pompy pompujące wodę do sieci nie są w stanie obsłużyć bieżącego zapotrzebowania. Mamy do czynienia z sytuacjami, że pracują one na 130-150% możliwości, co w konsekwencji może doprowadzić do wystąpienia zakłóceń w dostawach wody.

Podejmowane działania mają na celu zapewnienie ciągłości dostaw wody do domostw oraz ograniczenie ryzyka awarii sieci.

Obecna sytuacja związana z wysokimi temperaturami spowodowała problemy związane z dostarczaniem wody w wielu miejscach w Polsce. Również w sąsiednich gminach mieliśmy awarie sieci wodociągowych. Liczymy na Państwa zrozumienie dla obecnej sytuacji oraz wzięcie odpowiedzialności za nasze wspólne dobro jakim jest woda i podjęcie działań, które ograniczą zużywanie wody z sieci wodociągowej.

  Z wyrazami szacunku

  Kinga Sosińska

 

« wstecz