Gmina Stanisławów

Treść strony

Stanisławowski park wypięknieje

Aż pół miliona zł dotacji na rewitalizację parku udało się pozyskać władzom gminy Stanisławów. Dzięki temu w parku pojawią się nowe alejki, lampy, ławeczki itp.

 7 czerwca wójt gminy Stanisławów Kinga Sosińska i skarbnik Danuta Słowik podpisały z samorządem województwa mazowieckiego  umowę o przyznaniu naszej gminie dotacji na zadanie „Rewitalizacja parku w Stanisławowie” .

Zgodnie z zasadami, dotacja wysokości 500 000 zł  może pokryć do 63,63 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, pozostałe 36,37 proc. będzie  kosztem własnym gminy.

Istniejące już alejki  parkowych zostaną wyremontowane. Po „wychodzonym” śladzie powstaną kolejne alejki - z płyt betonowych. W centralnej części parku przewidziano plac z kostki granitowej w kształcie kwadratu. Wzdłuż północnej krawędzi parku zostanie zbudowany parking.

Plan zakłada  renowację terenu wokół pomnika znajdującego się w południowej części parku wraz  z przebudową przyległych alejek, montaż lamp parkowych.

To nie koniec,  w parku pojawi się mała architektury, czyli ławki parkowe, kosze na śmieci, stoliki, tablica informacyjna. Także zieleń parkowa zostanie  uporządkowana.

Dotacja pochodzi z operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Renowacja parku to dopiero początek: - Nasz park wypięknieje, będzie to dopiero połowa planowanych zmian. Kolejną ich częścią będzie renowacja pozostałego obszaru rynku. To ważne, chodzi o rozwój wizerunkowy gminy. Rynek  jest wizytówką, przypomina o miejskiej, bogatej historii i tradycji Stanisławowa. Urbanistyka rynku skłania, by powrócić do historii. To pomoże w promocji i może wpłynąć na rozwój Stanisławowa – mówi wójt.

 

Wójt Kinga Sosińska i skarbnik Danuta Słowik po podpisaniu umowy

  • -

« wstecz