Gmina Stanisławów

Treść strony

Odpady rolne / komunalne

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stanisławów

 

W związku z pojawiającymi się głosami na temat tego jak należy postępować z odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej, np. opony do dużych maszyn rolniczych (ciągniki, kombajny, ciężarówki)  itd. Informujemy, że system gospodarowania odpadami dotyczy odpadów komunalnych, a odpady z rolnictwa takimi nie są.

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z rolnictwa to obowiązek ich wytwórcy. To wytwórca tych odpadów ma obowiązek przekazania ich podmiotom posiadającym zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie, skoro nie udało się ich zagospodarować w miejscu wytworzenia. Zatem, gmina nie ma obowiązku organizowania zbiórek opon z maszyn rolniczych. Jednakże, wychodząc naprzeciw potrzebom i problemom zgłaszanym przez rolników w związku z trudnościami w oddawaniu zużytych opon rolniczych informujemy, że zużyte opony rolnicze można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Taki punkt funkcjonuje min w miejscowości Brzeziny na terenie powiatu mińskiego. Koszt przekazania opon wygląda następująco:

- opona ciągnikowa tylna – 40 zł/szt

- opona od kombajnu – 60 zł/szt

- opona od samochodu ciężarowego – 12 zł/szt

Rozważamy możliwość dofinansowania odbioru zużytych opon rolniczych oraz  zorganizowanie możliwości przekazania takich opon do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, zaś po zebraniu odpowiedniej liczby zużytych opon przetransportowaniu ich do właściwego punktu odbioru. W związku z tym apelujemy do Państwa o zgłaszanie zapotrzebowania na pozbycie się opon rolniczych. Informację o liczbie i rodzaju opon, które chcielibyście Państwo przekazać prosimy o przesyłanie na adres mailowy magdalena.kubuj@stanislawow.pl lub zgłaszanie osobiste w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej ( pokój nr 9) .

 

« wstecz