Gmina Stanisławów

Treść strony

Strażacy przedstawili plany

W niedzielę 12 maja zebrał się Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Stanisławowie. Po tradycyjnym otwarciu posiedzenia, przyjęciu porządku i protokołu z poprzedniego posiedzenia, poszczególne jednostki OSP przedstawiły swoje plany inwestycyjne i zakupowe, które przy współpracy z Urzędem Gminy, chcą zrealizować na przestrzeni przyszłych lat.

Na większości przygotowanych list można było znaleźć zakupy średnich, ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, wozów bojowych a także potrzebnego sprzętu (jak aparaty powietrzne, agregaty prądotwórcze, węże, rozdzielacze, drabiny, motopompy, defibrylatory itp.), umundurowanie, prace budowlane i remontowe. Największą i najbardziej czasochłonną inwestycją jest rozbudowa strażnicy w Stanisławowie.

Wszystkie szczegółowe zestawienia trafiły do wójt Kingi Sosińskiej.

- Ta lista jest potrzebna, aby móc wcześniej zaplanować wydatki. Będziemy współpracować z naszymi jednostkami i starać się pozyskiwać dofinansowania z zewnątrz, ze środków zewnętrznych, czy też zabezpieczać środki własne – mówi wójt.

W kolejnej części posiedzenia omówiono przygotowania do Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych.

Druhowie rozmawiali o planowanej pomocy w organizacji pikniku GOPS a także o sposobach na stworzeniu optymalnych warunków do rozwoju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

  • -

« wstecz