Gmina Stanisławów

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • U W A G A

  2020.04.28

  Zasady obowiązujące od 2 maja 2020 r. na targowisku w Stanisławowie 

 • Podziękowania Wójta

  2020.04.25

  Kochani! Nasza akcja powoli dobiega końca. Przez miniony tydzień druhowie OSP przy wsparciu sołtysów i radnych, niestrudzenie dostarczali do waszych domów maseczki uszyte przez wspaniałych seniorów i przyjaciół. Wszystko to dla zdrowia i bezpieczeństwa, które są naszą wspólną sprawą!

  Dziś nadszedł dzień, w którym mogę  – w imieniu wszystkich mieszkańców gminy -  podziękować za trud i poświęcenie przy szyciu maseczek ochronnych. Uszyto ich ponad pięć tysięcy! 

 • ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW DOT. OBSŁUGI INTERESANTÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 22 KWIETNIA 2020 R.

  2020.04.23

  Wójt Gminy Stanisławów wydał nowe zarządzenie dot. obsługi interesantów w Urzędzie Gminy.
  Budynek Urzędu Gminy nadal jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesantów, jednak od 22 kwietnia 2020 r. dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesantów w sprawach o charakterze publicznym polegających na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
  Do zadań niezbędnych  zalicza się sprawy z zakresu:
  1) rejestracji stanu cywilnego;
  2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  3) pomocy społecznej;
  4) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  5) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  6) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
  7) świadczenia usług komunalnych;
  8) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.

  Szczegóły określa Zarządzenie

 • Od 25 kwietnia 2020 r. wznawiamy handel na targowisku w Stanisławowie.

  Od 25 kwietnia 2020 r. wznawiamy handel na targowisku w Stanisławowie.

  2020.04.22

  U W A G A
  Od 25 kwietnia 2020 r. wznawiamy handel na targowisku w Stanisławowie.
  1. Od 25 kwietnia na terenie targowiska dopuszcza się możliwość prowadzenia handlu żywnością, płodami rolnymi oraz artykułami ogrodniczymi – sadzonkami, przez lokalnych producentów.
  2. Obszar przeznaczony do prowadzenia handlu określony jest w załączniku do niniejszej informacji.
  3. Inkasent wyznacza odległości od kolejnego stanowiska i wskazuje miejsce do prowadzenia handlu. Pomiędzy straganami musi być zachowana odległość minimum 3 m.
  4. Stanowiska handlowe obowiązkowo muszą być wyposażone w:
  • płyn do dezynfekcji rąk,
  • rękawice jednorazowe,
  • maseczki zasłaniające nos i usta,
  • pojemnik na odpady higieniczne (rękawice, maseczki).
  5. Zasady obowiązujące handlujących:
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk przed kontaktem z żywnością przeznaczoną do bezpośredniego spożycia,
  • sprzedawane produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia nie mogą być kładzione bezpośrednio na wadze,
  • pieczywo i wyroby cukiernicze mają być osłonięte folią,
  6. Zasady dla kupujących:
  • korzystanie z wyznaczonego wejścia i wyjścia,
  • produktów spożywczych mogą dotykać wyłącznie osoby sprzedające - towar podaje sprzedawca,
  • zachowanie bezpiecznej odległości (minimum 2 m) pomiędzy kupującymi,
  • zasłanianie nosa i ust oraz noszenie rękawiczek jednorazowych.
  7. Wjazd osób handlujących na targowisko będzie następował w godzinach pomiędzy 4.30 a 6.00 przez bramę od ul. Prądzyńskich, wjazd będzie koordynowany przez pracowników Urzędu Gminy.
  8. Dla kupujących targowisko zostanie otwarte o godzinie 6.00, kupujący będą mogli wejść i wyjść wyłącznie od strony ul. Prądzyńskich , pozostałe wejścia będą zamknięte.
  9. Wszystkie osoby przebywające na terenie targowiska zobowiązane są do zakrywania ust i nosa np. maseczką ochronną oraz noszenia rękawiczek jednorazowych.
  10. Limit osób kupujących przebywających jednocześnie na targowisku to 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży (z wyłączeniem sprzedającego). Nad przestrzeganiem limitów będą czuwać pracownicy Urzędu Gminy.
  11. Zamknięcie targowiska nastąpi o godzinie 11.00.
  12. Ponadto wszystkie osoby przebywające na targowisku obowiązują środki ostrożności i zalecenia podane na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus.

  Wójt Gminy
  Kinga Anna Sosińska

 • Rozwozimy maseczki

  Rozwozimy maseczki

  2020.04.18

  Dziś (sobota 18.04) druhowie z OSP rozwożą maseczki dla mieszkańców całej gminy Stanisławów.

  Z inicjatywy władz gminy, przez cztery dni szyli je nasi Seniorzy. W grupie wolontariuszy znaleźli się członkowie Klubu Senior +:  Wiesława Bereda, Elżbieta i Zbigniew Ludwiniak, Wanda Zdanowicz, Anna Gadomska, Krystyna Milewska, Irena Wróblewska, Danuta Nagraba, Teresa Kania.  W akcję były zaangażowane także osoby nienależące do Klubu: Lucyna Jerzak, Zofia Janiszewska, Barbara Zdanowicz, Beata Zdanowicz, Ewa Calińska, Mirosława Kurek, Ewa Berchman, Beata Spodar, Barbara Bieńkowska, Elżbieta i Henryk Flis.

  Skrojeniem materiału zajęli się Rafał Płochocki i Wiesław Śliwa.

Stronicowanie