Gmina Stanisławów

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • Obradowała Rada Gminy Stanisławów

  2019.06.01

  VI Sesja Rady Gminy Stanisławów rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy dwóch tragicznie zmarłych mieszkańców gminy Bartosza Szadkowskiego i Mariusza Śliwy.

  Jednym z pierwszych punktów merytorycznych było przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

 • -

  Strażacy przedstawili plany

  2019.05.24

  W niedzielę 12 maja zebrał się Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Stanisławowie. Po tradycyjnym otwarciu posiedzenia, przyjęciu porządku i protokołu z poprzedniego posiedzenia, poszczególne jednostki OSP przedstawiły swoje plany inwestycyjne i zakupowe, które przy współpracy z Urzędem Gminy, chcą zrealizować w ciągu kilku najbliższych lat.

 • -

  Kleszcze Kłujący problem

  2019.03.20

  Wielkimi krokami zbliża się wiosna, przyroda budzi się powoli do życia, a wraz z nią rośnie aktywność kleszczy, która będzie trwała aż do listopada. Wiosenny wysyp tych pajęczaków odnotowywany jest obecnie na terenie całego kraju. Środowisko ich bytowania to przede wszystkim lasy liściaste (głównie krzewy sąsiadujące z wysokimi trawami), łąki, pastwiska, parki, a nawet miejskie trawniki.

 • Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

  2019.01.07

  Od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn.zm.), usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

  Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umawiać telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez Starostę :                                            

                                                         25 756 40 77

  lub za pośrednictwem e-maila:  npp@powiatminski.pl

  codziennie w godzinach 9.00 – 14.00.

Stronicowanie