Gmina Stanisławów

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • Apel o ograniczenie zużywania wody z wodociągu publicznego

  Apel o ograniczenie zużywania wody z wodociągu publicznego

  2019.06.13

  W związku z wysokimi temperaturami apeluję do mieszkańców naszej gminy oraz osób posiadających działki rekreacyjne o wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej tylko do niezbędnych celów (cele sanitarne i spożywcze).

   

   

   

   

   

 • Stanisławowski park wypięknieje

  Stanisławowski park wypięknieje

  2019.06.12

  Aż pół miliona zł dotacji na rewitalizację parku udało się pozyskać władzom gminy Stanisławów. Dzięki temu w parku pojawią się nowe alejki, lampy, ławeczki itp.

   7 czerwca wójt gminy Stanisławów Kinga Sosińska i skarbnik Danuta Słowik podpisały z samorządem województwa mazowieckiego  umowę o przyznaniu naszej gminie dotacji na zadanie „Rewitalizacja parku w Stanisławowie” .

 • Pustelnik: Przyjemne z pożytecznym

  Pustelnik: Przyjemne z pożytecznym

  2019.06.11

   

  Dopisały pogoda, publiczność i organizatorzy. Nie opuszczały nas dobre humory. Festyn „Z przyrodą za pan brat”, który w niedzielę 9 czerwca odbył się w Pustelniku, był już dziesiątym z kolei i jeszcze bardziej udanym, niż ubiegłoroczne. Tradycją staje się, że w Pustelniku każdy kolejny festyn jest coraz lepszy.

   

 • Odpady rolne / komunalne

  2019.06.04

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Stanisławów

   

   

   

  W związku z pojawiającymi się głosami na temat tego jak należy postępować z odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej, np. opony do dużych maszyn rolniczych (ciągniki, kombajny, ciężarówki)  itd. Informujemy, że system gospodarowania odpadami dotyczy odpadów komunalnych, a odpady z rolnictwa takimi nie są.

   

   

   

 • Raportu o stanie Gmina Stanisławów 2018

  Raportu o stanie Gminy Stanisławów 2018

  2019.06.04

  Wójt Gminy Stanisławów przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy w roku 2018. Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego gminy Stanisławów w roku 2018. Założeniem tego dokumentu jest przedstawienie stanu realizacji zadań leżących w kompetencji wójta, tj. realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy.

   

   

   

Stronicowanie