Gmina Stanisławów

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

  2019.07.29

  Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych wraz z załącznikami.

  Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

  Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Stanisławów Nr XII/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

   

 • Pożegnanie po latach

  Pożegnanie po latach

  2019.07.15

  Samorządowcy, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotekarze żegnali odchodzącą na emeryturę kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie Wiesławę Czapską.

  Spotkanie odbyło się 11 lipca, w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie. 

 • Dodatkowe lekcje, szkolenia i nowe pomoce

  Dodatkowe lekcje, szkolenia i nowe pomoce

  2019.07.13

  Zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia nauczycieli, doposażenie szkół w pomoce naukowe – to korzyści dla szkół prowadzonych przez gminę Stanisławów, wynikające z udziału w nowym projekcie. 

  Nasze szkoły zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Lista projektów, które doczekają się unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Działanie 10.1” kształcenie i rozwój młodzieży” , Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna”, została opublikowana 8 lipca.  

   

 • "Czyste powietrze" w Stanisławowie

  "Czyste powietrze" w Stanisławowie

  2019.07.13

  11 lipca, w obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, gmina Stanisławów zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotyczące realizacji programu „Czyste powietrze”.

  Głównym założeniami programu są poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów do powietrza, z budynków jednorodzinnych. Program polega na udzielaniu dotacji lub pożyczek właścicielom domów, którzy chcą wymienić stare piece i kotły na paliwo stałe oraz przeprowadzić termomodernizację.

 • Mamy 102 latka!

  Mamy 102 latka!

  2019.07.13

  Przedstawiamy najstarszego mieszkańca naszej gminy – pana Czesława Sowę, który 5 lipca ukończył 102 lata!

  Pan Czesław urodził się na terenie sąsiedniej gminy Dobre, we wsi Poręby Nowe.  Do naszej gminy przyjechał za sprawą serca – jego życiową wybranką okazała się mieszkanka naszej gminy, a konkretnie Wólki Pieczącej.  W tej wsi ożenił się i wychował dzieci.

Stronicowanie