Gmina Stanisławów

Treść strony

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Stanisławów

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, apeluję o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum.

Podstawową formą załatwiania spraw urzędowych do odwołania jest forma korespondencji tradycyjnej (pocztowej), elektronicznej poprzez platformę E-PUAP, mailowej urzad.gminy@stanislawow.pl, telefonicznej na nr 25 757 58 58. Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy funkcjonuje skrzynka podawcza, do której można składać pisma, podania i wnioski do rozpatrzenia w Urzędzie Gminy.

W sytuacjach szczególnych i konieczności osobistego kontaktu w celu załatwienia sprawy należy umówić się na wizytę telefonicznie lub mailowo.

W obecnej sytuacji apeluję również do Państwa o regulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Gminy (opłaty za odpady, wodę i ścieki, podatki) za pomocą bankowości  elektronicznej na rachunek bankowy 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010.

Dyżury Wójta Gminy, które odbywają się w poniedziałki i wtorki zostają zawieszone do odwołania. Skargi, wnioski i interwencje Wójt Gminy Stanisławów przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, emailowo lub telefonicznie.  

 

Do Urzędu Gminy można wejść tylko wejściem głównym pojedynczo, po uprzednim zasygnalizowaniu dzwonkiem (znajdującym się na drzwiach wejściowych)  swojej obecności.

Interesanci wchodzący do Urzędu Gminy są bezwzględnie zobowiązani do zasłaniania ust i nosa: maseczką, przyłbicą, kaskiem, odzieżą lub jej częścią, do dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu pomiędzy osobami oczekującymi w kolejce.

Interesanci będą obsługiwani na parterze budynku Urzędu Gminy w tymczasowym biurze obsługi interesanta, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w pokojach.

W tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu biurowym jak i w punkcie obsługi może przebywać tylko 1 osoba nie licząc osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Osoby nie stosujące się do powyższych zasad, nie będą mogły przebywać na terenie urzędu gminy.

 

             Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej www.stanislawow.eu, w zakładce komunikaty na bieżąco publikujemy informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem.

                                                                                   Wójt Gminy Stanisławów    

/-/ Kinga Anna Sosińska

  • autor informacji: Hanna Pietrzyk
    data wytworzenia: 2020-10-13
  • opublikował: Tomasz Zdanowicz
    data publikacji: 2020-10-13 12:11
  • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
    ostatnia modyfikacja: 2020-10-13 13:10

« wstecz