Gmina Stanisławów

Treść strony

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek położonych w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo,

Stanisławów, dnia 18.05.2020 r.

WÓJT GMINY STANISŁAWÓW

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek położonych w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo, gm. Stanisławów, pow. miński, stanowiących własność gminy.

-  Działka nr 181 o pow. 1100 m²,

   cena wywoławcza 75 768 zł, wadium 7577 zł,  postąpienie 758 zł. 

-  Działka nr 182 o pow. 1100 m²,

   cena wywoławcza 75 768 zł, wadium 7577 zł,  postąpienie 758 zł. 

-  Działka nr 206 o pow. 1000 m²,

   cena wywoławcza 82 656 zł, wadium 8266 zł, postąpienie 827 zł. 

            Działki położone są w Stanisławowie, w obrębie Prądzewo – Kopaczewo, w odległości 40 km od Warszawy.

            Działki są zlokalizowane w kompleksie nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych. Położone są przy drodze gminnej utwardzonej nawierzchnią asfaltową.

            Działki uzbrojone są w energię elektryczną, istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W/w działki w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów, uchwalonym uchwałą nr XIV/76/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008 r. przewidziane są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

            Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 10 lat.

            Działki nie są obciążona hipoteką, mają założoną księgę wieczystą (KW-97798).

            Wadium na działki w wysokości 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacać na konto gminy 89 9226 0005 0035 0583 2000 0030 BS Mińsk Mazowiecki o/Stanisławów do dnia 22.06.2020 r.

            Przetarg na działki odbędzie się w dniu 25.06.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05 – 304 Stanisławów.

            Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Stanisławów tel. (25) 757 58 53,

grazyna.zagorska@stanislawow.pl .

            Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 • autor informacji: Grażyna Zagórska
  data wytworzenia: 2020-05-18
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-05-18 11:00
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-18 13:26
 • Usytuowanie działek
  Usytuowanie działek
 • Usytuowanie działek
  Usytuowanie działek
 • autor informacji: Grażyna Zagórska
  data wytworzenia: 2019-07-30
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-07-30 15:56
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-17 12:42

« wstecz