Gmina Stanisławów

Treść strony

POWIATOWY KONKURS PIOSENKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych - uczniowie klas 7- 8 szkół podstawowych i 3 klas gimnazjalnych - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pocztą tradycyjną lub osobiste złożenie zał. nr 1 Karty zgłoszenia oraz zał. nr 2 Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku osoby uczestniczącej w konkursie do dnia 8.05. 2019 r. na adres: Urząd Gminy Jakubów
ul. Mińska 15, pok. 13, 05-306 Jakubów

« wstecz