Gmina Stanisławów

Treść strony

Wybrano sołtysów w Prądzewie-Kopaczewie, Czarnej i Porębie!

Sołtysem w Prądzewie - Kopaczewie została pani Wiesława Berchman, a Rada Sołecka ma skład: Wacław Kielczyk - przewodniczący, Krzysztof Karkosa i Ewelina Książek członkowie.

Mieszkańcy Czarnej wybrali panią Teresę Kuć na sołtysa i do Rady Sołeckiej panią Jadwigę Milewską - przewodniczącą, Andrzeja Śmigielskiego, Mirosława Michalskiego i Tadeusza Kowalczyka na członków Rady.

W Porębie sołtysem został pan Tomasz Brzeziński, a dotychczasowy sołtys Jan Dźwigała został przewodniczącym Rady Sołeckiej. W skład Rady weszli jeszcze Paweł Brzeziński i Mariusz Brzeziński.

« wstecz