Gmina Stanisławów

Treść strony

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - półkolonie zimowe w Pustelniku dla dzieci i młodzieży

Ochotnicza Straż Pożarna w Pustelniku złożyła ofertę zorganizowania półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży w Pustelniku. Załączamy skan tej oferty. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.)  każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty  może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można zgłaszać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, lub za pośrednictwem systemu e-puap.

drukuj (Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - półkolonie zimowe w Pustelniku dla dzieci i młodzieży)

« wstecz