Zarządzanie kryzysowe

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim obsługiwane jest przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, realizując zadania wynikające z art 18 ust. 2 oraz art 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r, poz 1401). Powołane zostało Zarządzeniem Starosty Mińskiego Nr 28/08 z dnia 29 maja 2008 r.

Siedzibą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 120. Centrum pełni całodobowy dyżur w systemie zmianowym. Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

  • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
  • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
  • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
  • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
  • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Dane kontaktowe:

Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 120 pok. 11
tel./fax 25 758 62 64
tel. 25 756 40 84
e-mail: pczk@powiatminski.pl
e-mail: wzkiso@powiatminski.pl

Adres do korespondencji:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Strona internetowa:

http://www.pczk.powiatminski.pl/

 

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434