Ogłoszenia

Otwarcie sali gimastycznej w Ładzyniu

W minioną niedzielę miała miejsce uroczystość otwarcia sali gimnastycznej w Ładzyniu

,,TAKIE BĘDĄ RZECZPOSPOLITE JAKIE MŁODZIEZY CHOWANIE”

Cytatem z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej – założonej w 1594 r. rozpoczęła swoje wystąpienie Pani Kinga Sosińska Wójt Gminy podczas otwarcia sali gimnastycznej w Ładzyniu. Pani Wójt podkreśliła, że otwarcie sali jest szczególnym wydarzeniem dla mieszkańców miejscowości, z których młodzież uczęszcza do szkoły w Ładzyniu, dla Pani Dyrektor, pracowników, rodziców i uczniów, ale też dla całej Gminy. Spełniło się bowiem wieloletnie marzenie lokalnej społeczności. Pani Wójt w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do budowy sali, szczególne podziękowania skierowała do Pana Daniela Milewskiego Posła na Sejm RP za wyjątkowe zaangażowanie przy realizacji wniosku. Inwestycja została dofinansowana w kwocie 2 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Serdecznie dziękujemy za udział:

 • Pani Teresie  Wargockiej Poseł na Sejm RP,
 • Pani Kamili Gasiuk-Pichowicz Poseł na Sejm RP,
 • Panu Danielowi Milewskiemu Posłowi na Sejm RP,
 • Panu Maciejowi  Górskiemu Posłowi na Sejm RP,
 • Panu Czesławowi Mroczkowi Posłowi na Sejm RP,
 • Panu Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu Staroście Mińskiemu,
 • Panu Witoldowi Kikolskiemu Wicestaroście Mińskiemu ,
 • Insp. Sławomirowi Rogowskiemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Mińsku Mazowieckim,
 • Nadisp. Robertowi Momotowi Komendantowi Komisariatu Policji w Stanisławowie,
 • Księdzu Bronisławowi Janiszewskiemu Proboszczowi Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela i Stanisława Biskupa w Stanisławowie,
 • Księdzu Dominikowi Brzezińskiemu Wikariuszowi Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela i Stanisława Biskupa w Stanisławowie,
 • Pani Hannie Wocial Wójt Gminy Jakubów,
 • Panu Krzysztofowi Kalinowskiemu Wójtowi Gminy Dębe Wielkie,
 • Radnym powiatowym: Panu Leonowi Zdanowiczowi i Panu Piotrowi Pustole,
 • Panu Waldemarowi Zbytkowi Przewodniczącemu Rady Gminy Stanisławów,
 • Radnym gminnym: Pani  Renacie Cudnej, Pani Elżbiecie Król, Pani Dominice Siedleckiej, Panu Michałowi Cudnemu,  Panu Robertowi Rurce, Panu Stanisławowi Szczepańskiemu,
 • Pani Katarzynie Olesiewicz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pustelniku,
 • Panu Janowi Lesiowi Dyrektorowi Zespołu Szkolnego w Stanisławowie,
 • Panu Marcinowi Pykało wykonawcy budowy,
 • Panu Bogusławowi Kowalczykowi Inspektorowi Nadzoru,
 • Panu Jackowi Bakule projektantowi,
 • Pani Beacie Rowińska Prezes KGW Dziarskie wraz z całym kołem,
 • Pani Anecie Poziemskiej Sołtys Ładzynia,
 • Panu Tomaszowi Sobańskiemu ratownikowi Grupy Medycznej w Ładzyniu,
 • Panu Stanisławowi  Mejszutowiczowi Prezesowi oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim,
 • Pani Monice Kondek Przewodniczącej Rady Rodziców ZS w Ładzyniu,
 • pracownikom Urzędu Gminy, rodzicom, uczniom, mieszkańcom.
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu
 • Otwarcie sali gimanstycznej w Ładzyniu

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434