Ogłoszenia

Zapotrzebowanie na węgiel - zgłoszenie wstępne

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Stanisławów do realizacji zadania mającego na celu pomoc w pozyskaniu węgla na potrzeby gospodarstw domowych w cenach gwarantowanych do 2000,00 zł zwracamy się do mieszkańców naszej gminy o wypełnienie formularza wstępnego zapotrzebowania na węgiel. Określenie ilości osób co do chęci zakupienia węgla za pośrednictwem gminy jest kluczowe dla sprawnego i szybkiego działania.

Możliwe jest złożenie formularza:

  • w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Stanisławów pok. nr 32
  • za pośrednictwem poniższego formularza elektronicznego.

Zgodnie z projektem ustawy możliwy będzie zakup 1,5 tony węgla na gospodarstwo domowe do 31.12.2022 r. oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.

Składanie właściwych wniosków dostępne będzie po wejściu w życie ustawy.

Formularze należy składać do 04.11.2022r. do godz. 15:30. Możliwy jest kontakt mailowy w przedmiotowej sprawie wegiel@stanisławów.pl lub telefoniczny pod nr 257575842.

 

Formularz wstępny zapotrzebowania na węgiel wersja papierowa

Formularz wstępny zapotrzebowania na węgiel wersja elektroniczna

 

Informacja dotyczy możliwości zakupu węgla dla mieszkańców Gminy Stanisławów

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zbieranych formularzy wstępnych dotyczących węgla informujemy:

- do czasu podpisania ustawy i wejścia jej w życie bazujemy na informacjach z projektu, które w obecnym kształcie mogą ulec zmianie.

- po podpisaniu ustawy i wejściu jej w życie zostanie opracowany wniosek właściwy, który będzie wnioskiem wiążącym co do pozyskania węgla.

- obecnie zbierane dane służą do określenia wielkości zapotrzebowania mieszkańców Gminy Stanisławów na węgiel (groszek, orzech)

- możliwość pozyskania węgla (groszek, orzech) do końca tego roku to 1,5 tony w roku 2023 możliwe będzie pozyskanie 1,5 tony. Można deklarować 1,5 tony lub 3 tony.

- jeżeli ktoś kupił już węgiel  po cenie niższej niż 2000,00 zł. brutto to nie będzie mógł skorzystać z możliwości zakupu węgla przez Gminę.

W projekcie ustawy jest zapis „ Do wniosku dołącza się oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023, po cenie niższej niż 2000,00 zł. brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach …” (1,5 tony)

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434