Ogłoszenia

Pamiętaj o obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu

JEŚLI KUPIŁEŚ LUB SPRZEDAŁEŚ POJAZD ZGŁOŚ TO W URZĘDZIE

 

O nabyciu/zbyciu pojazdu trzeba powiadomić wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu.

Jeżeli samochód ma kilku współwłaścicieli, wszyscy są zobowiązani złożyć zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Złożenie zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu nie podlega opłacie.

 

Uwaga!
Od 1 lipca 2021 r. termin na:
- zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu został wydłużony do 60 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży;
- zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej został wydłużony do 60 dni od daty sprowadzenia pojazdu do Polski.

Wydłużony termin będzie obowiązywał do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19.

Za niedopełnienie ww. obowiązku, grozi kara pieniężna w wysokości od 200
do 1000 zł (art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Możesz to zrobić:

- osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Musisz wypełnić druk zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu i dołączyć do niego kopię umowy, faktury. Druk zawiadomienia pobierzesz w urzędzie lub wchodząc na:

http://bip.powiatminski.pl/strona-156-zawiadomienie_o_nabyciu_zbyciu_pojazdu.html


- przez Internet, wystarczy wejść na stronę:
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne i zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

  • autor: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434