Ogłoszenia

Zmiana organizacji ruchu pojazdów na drodze 637

Ograniczenie ruchu pojzadów nadrodze 637

UWAGA!!!

Informujemy, że rozpoczynają się prace związane z „Rozbudową drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360” w związku z powyższym od dnia 28 maja 2021 r od godz. 8.00 ruch na tej drodze będzie odbywał się wahadłowo.

Na czas prowadzenia prac wprowadzony zostanie objazd dla pojazdów o masie powyżej 10 t. Objazd będzie prowadził od m. Sulejówek droga 638 do drogi krajowej nr 2 i 92. Następnie od węzła Halinów autostradą A2 do Mińska mazowieckiego oraz droga krajową nr 50 do m. Stanisławów.

Prace będzie realizowało Przedsiębiorstwo Budowy dróg i Mostów Sp z o. o. z Mińska Mazowieckiego.

 

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434