Ogłoszenia

Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji sanitarnej?

Drodzy Mieszkańcy,

w związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie awariami

sieci kanalizacji sanitarnej, przypominamy czego

nie wolno wrzucać do kanalizacji sanitarnej:

 

  • odpady higieniczne - ręczniki papierowe, patyczki kosmetyczne, podpaski, tampony, chusteczki nawilżane, pieluchy jednorazowe, płatki kosmetyczne, nici dentystyczne, itd.,
  • chusteczki nawilżane - są wykonane z tkaniny, która nie rozpuszcza się w wodzie i nie ulega rozdrobnieniu. Wrzucone do kanalizacji zapychają, blokują pompy i prowadzą do ich uszkodzenia,
  • patyczki higieniczne - blokują pompy i powodują ich awarie. Trudno je odpowiednio wcześnie wyłowić ze ścieków, dostają się do najbardziej niedostępnych części pomp,
  • żywność, resztki jedzenia - tworzą zatory,
  • odpady kuchenne - obierki, kości, tłuszcze i oleje- pod wpływem zimnej wody oblepiają rury i zmniejszają ich średnicę, łączą się z innymi nieczystościami tworząc nieprzepuszczalną bryłę,
  • odpady stałe - torebki foliowe, opakowania po kostkach zapachowych do wc, włosy, nakrętki od butelek, zabawki, żwirek z kuwety- zmniejszają przepustowości przewodów kanalizacyjnych,
  • oleje, smary, tłuszcze - substancje, które odkładają się na przewodach kanalizacji sanitarnej,
  • odpady budowlane - gruz, piach, glina, cement, gips, kleje: powodują tworzenie się stałych, trudno usuwalnych barier, które w skrajnych przypadkach doprowadzić mogą do zalania fekaliami najniżej położonych odpływów na pionach kanalizacyjnych. Usunięcie takiej bariery może wiązać się z kosztowną wymianą danego odcinka kanalizacji.

Ponadto informujemy, że zakazuje się otwierania studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na działkach bądź w drodze oraz wpuszczania wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zdemontowana pompa z przepompowni kanalizacji sanitarnej

Pompa zdemontowana w jednej z przepompowni kanalizacji sanitarnej

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434