Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego

UWAGA ROLNICY !!!

Przypominamy o możliwości odzyskania części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot producenci rolni winni składać odpowiednie wnioski w terminie od 1 do 31 sierpnia 2022 roku, w ramach limitu określonego na 2022 rok.

            Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r., wystawione na producenta rolnego, który ubiega się o zwrot.

            Jeżeli producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego jest również hodowcą bydła i ma zarejestrowane stado, może dołączyć do wniosku dokument wydany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o średniej ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2021 roku.

            Zwrot podatku akcyzowego będzie wypłacany w sposób określony we wniosku w terminie od 1 do 31 października 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi:

1.   Dla hodowców bydła: 110,00 zł  x  ilość użytków rolnych oraz 40,00 zł  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

2.   Dla pozostałych rolników: 110,00 zł  x  ilość użytków rolnych.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

            Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami - zestawienie faktur, oświadczenia można pobrać w urzędzie Gminy Stanisławów, przy ul. Rynek 32, w pokoju nr 21. Formularze dostępne są również na stronie:

http://bip.stanislawow.eu w zakładce Katalog Kart Usług→Podatki→Akcyza→Dokumenty.

 

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają:

Agnieszka Wieczorek i Wioletta Królak - telefon nr 25 757 58 45

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434