Gmina Stanisławów

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 61/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych wart.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Stanisławów w 2020 roku w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie w formie powierzenia realizacji zadania.

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 61/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6 października 2020 r.)

drukuj ()

  • autor informacji: Tomasz Zdanowicz
    data wytworzenia: 2020-10-06
  • opublikował: Tomasz Zdanowicz
    data publikacji: 2020-10-06 11:53

« wstecz